klostret.hsbbrfwebb.se|hsb.klostret@gmail.com
Parkering2018-10-29T12:53:48+01:00

Parkering

Föreningen förfogar 15 parkeringsplatser som kan hyras.
För att få hyra parkeringsplats måste följande kriterier uppfyllas:
* Minst en person i hushållet måste vara medlem i föreningen och mantalsskriven i fastigheten.
* Hushållet ska ha ett inregistrerat fordon eller ha tillgång till eget tjänstefordon.
Endast en plats per hushåll får hyras.

Ansökan görs hos styrelsen. Lägg ansökan i föreningsbrevlådan, Mäster Ernsts gata 12.
Föreningen tillämpar kösystem.
Föreningen har ett avtal med Q-park, vilket innebär:
* Q-park ombesörjer kontroll av fordonsuppställning på parkering tillhörande brf. Klostret, Mäster Jacobsgatan.
* För parkering på avsedda parkeringsplatser måste P-tillstånd vara fäst i fordonet enligt anvisning på kortets baksida.
* Vid avflyttning från föreningen upphör rätten att hyra parkeringsplats, dvs. den nya medlemmen/lägenhetsinnehavaren måste ansöka om att få hyra parkeringsplats.
* Q-park har rätt att ta ut en avgift enligt lag (1984:318) vid olovlig parkering enligt de regler om fordonsuppställning, som har sin grund i på markområdet uppsatta vägmärken och skyltar.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email